Co je hostitel?

Hostitel může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Alternativně označovaný jako internetový uzel, hostitelem je počítač nebo jiné zařízení připojené k počítačové síti, které deleguje na ostatní uzly. Síťový hostitel zpracovává požadavky uživatelů, včetně nabízení služeb, softwarových aplikací a informačních zdrojů uživatelům nebo jiným uzlům v síti. Hostitel může poskytovat mnoho různých služeb. Může být zodpovědný za zasílání informací hráčům v online počítačové hře nebo může sloužit webovým stránkám na internetu. Například ComputerHope.com je hostitelem. Každé zařízení připojené k hostiteli, který přijímá data, je známé jako klient.

2. Uživatelé Linuxu, viz další informace o našem hostitelském Linuxu.

Klient, Název hostitele, Priorita hostitele, Podmínky sítě, Adresa uzlu, Server, Vhost