Co je řadič pevného disku?

HDC může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkrácený jako HDC, řadič pevného disku je obvod, který umožňuje počítači číst a zapisovat informace na pevný disk. HDC také funguje jako sběrnice, připojující pevný disk ke zbytku součástí počítače. Dnes, pevné disky mají řadič postavený na nich, obvykle obvodová deska, která pokrývá spodní nebo na zadní části disku.

Jak je vidět na výše uvedeném obrázku na pevném disku notebooku, spodní část jednotky má obvodovou desku, která obsahuje řadič pevného disku.

2. Termín hdc je také název zařízení master zařízení ATA na druhém kanálu.

Počítačové zkratky, výrazy pevného disku, základní deska