Co je to graf?

Nenechte se zmást grafem. Graf (/ graf /) je vizuální znázornění hodnot přes mřížky (vodorovné a svislé čáry), které dávají uživateli snadné zobrazení všech hodnot. Níže je uveden obrázek a příklad základního grafu.

Obchodní podmínky, Statistika