Co je GIGO?

GIGO může odkazovat na některou z následujících možností:

1. S počítačovým programováním, GIGO je zkratka pro " odpadky, odpadky " a je program neschopnost interpretovat žádné přijaté špatná data, což vede k nesprávným výsledkům nebo havárii. Pokud například programátor instruoval program, aby přistupoval k nesprávné části paměti, vrácená data by byla chybná a způsobila by chybu nebo zhroucení programu.

2. GIGO se používá k popisu jakéhokoliv špatného vstupu, který má za následek špatný výstup. Například, pokud jste fráze otázku počítače špatně, to by mělo za následek špatnou odpověď.

Počítačové zkratky, data, FIFO, odpadky, programovací termíny