Co je to FIFO (First In, First Out)?

Zkratka pro první v, první ven, FIFO je metoda zpracování dat, kde data, která byla přijata jako první, jsou odesílána po zpracování. Níže je uveden příklad fungování FIFO a LIFO. Jak je vidět na obrázku, s FIFO jsou data odesílána ve stejném pořadí, v jakém byla přijata.

Počítačové zkratky, Elektronické termíny, GIGO, Hardwarové termíny, LIFO