Co je to chyba tolerance?

Odolnost proti chybám je nastavení nebo konfigurace, která zabraňuje selhání počítače nebo síťového zařízení v případě neočekávaného problému nebo chyby. Aby byl počítač nebo síťová chyba tolerantní, je nutné, aby si uživatel nebo společnost mysleli, jak může počítač nebo síťové zařízení selhat a podniknout kroky, které pomohou zabránit tomuto typu selhání. Níže jsou uvedeny některé příklady kroků, které lze podniknout.

Jak navrhnout odolnost proti chybám

  1. Porucha napájení - Nechte počítač nebo síťové zařízení běžet na UPS. V případě výpadku napájení se ujistěte, že UPS může informovat správce a po několika minutách řádně vypnout počítač, pokud není napájení obnoveno.
  2. Přepětí - Pokud není k počítači připojena žádná UPS nebo UPS neposkytuje přepěťovou ochranu, připojená zařízení nejsou chráněna. Pro ochranu při přepětí doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
  3. Ztráta dat - Spusťte zálohování denně nebo alespoň jednou měsíčně v počítači, pokud jsou na něm uloženy důležité informace. Vytvořte zrcadlo dat v alternativním umístění.
  4. Selhání zařízení nebo počítače - V případě selhání, aby nedošlo k dlouhé době, nechte k dispozici druhé zařízení, počítač nebo součásti počítače.
  5. Neautorizovaný přístup - Pokud je připojen k síti, nastavte bránu firewall.
  6. Často kontrolujte aktualizace - Ujistěte se, že operační systém a všechny spuštěné programy mají nejnovější aktualizace.
  7. Zámek zařízení nebo počítač chránící heslem - Pokud počítač nepoužíváte, uzamkněte počítač a uložte počítač nebo síťové zařízení do bezpečné oblasti.
  8. Přetížení - Nastaví alternativní počítač nebo síťové zařízení, které lze použít jako alternativní přístupový bod, nebo může sdílet zatížení buď prostřednictvím vyvažování zátěže, nebo pomocí kruhového nastavení.
  9. Virus - Ujistěte se, že počítač má aktualizované definice virů.

Chyba, převzetí služeb při selhání, chyba, podmínky sítě, přetížení