Co je to Echo?

Echo může odkazovat na některý z následujících:

1. Často označované jako kontrola ozvěny, echo popisuje, kdy jsou data odesílána do počítače nebo jiných síťových zařízení, a tyto informace jsou zasílány zpět pro ověření, zda byly informace přijaty. Echo může být příkaz používaný s operačními systémy, síťovými zařízeními nebo funkcí zařízení.

2. Echo je také krátký způsob, jak popsat Amazon Echo .

Echoplex, lokální echo, podmínky sítě, Ping