Co je to Dummy?

Figurína může odkazovat na některý z následujících:

1. Ve výpočetních, fiktivních nebo fiktivních datech je termín používaný k popisu znaku, dokumentu nebo souboru, který se používá jako držák zástupného symbolu pro důležitá data. Jsou užitečné jak pro zkušební, tak pro provozní účely. Například fiktivní data mohou být použita k vyplnění proměnných v softwaru, aby se zabránilo testování softwaru. Jakmile jsou informace přijaty programem nebo vloženy do souboru, je figurína nahrazena.

2. Figuríny se někdy používají k popisu řady žlutých knih s informacemi o obrovském počtu předmětů. Jsou primárně určeny pro ty, kteří jsou novým materiálem prezentovány. Například, v obraze napravo je DOS pro Dummies knihu Dan Gookin, příklad jedné z mnoha ikonických fiktivních knih.

3. Figurína je osoba, která je považována za nevědomou nebo hloupou.

Výpočetní technika, nováček, dočasný soubor