Co je to dvojitá šipka?

Dvojitá šipka je speciální kurzor myši, který se zobrazí při změně velikosti okna nebo objektu okna. Tento kurzor se zobrazí například při přesunutí ukazatele myši na okraj nebo roh okna v operačním systému Microsoft Windows. Obrázek vpravo ukazuje příklad vertikální dvojité šipky. Když je tento kurzor aktivní, můžete objektem přetáhnout objekt nahoru nebo dolů a zvětšit nebo zmenšit jeho vertikální velikost.

Další příklady

K dispozici může být také horizontální a diagonální verze dvouhlavé šipky. Níže je uveden příklad diagonální dvouhlavé šipky, která je zobrazena v pravém dolním rohu okna programu Poznámkový blok. Tato šipka slouží k změně velikosti okna.

Tip: Tento kurzor je viditelný pouze pro okno, když není maximalizován a je možné jej znovu nastavit.

Myš ukazatel, podmínky operačního systému, velikost, popisovač velikosti