Co je DM?

DM může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro přímou zprávu, DM je jakákoli zpráva odeslaná přímo konkrétnímu uživateli. Například, na Twitteru, přímá zpráva by mohla být poslána k počítači Hope používat @ počítačovou zprávu ve zprávě.

2. Pro Správce zařízení se někdy používá zkratka. Abychom předešli nejasnostem, doporučujeme, abyste si ve všech svých písemných textech odepsali „Správce zařízení“ a nepoužívali tuto zkratku.

3. Zkratka pro deathmatch .

Chatové termíny, počítačové zkratky, herní termíny, PM, @reply