Co je distribuovaná databáze?

Databáze obsahující alespoň dva samostatné soubory, které jsou v různých umístěních v síti. Distribuované databáze umožňují více uživatelům simultánní přístup bez rušení. DBMS se používá k udržení konzistence mezi více úložnými zařízeními nebo různými počítači.

Databáze, databáze