Co je výchozí?

Obecně platí, že výchozí nastavení je to, co počítač, operační systém nebo program nastavil pro uživatele na základě toho, co považuje za nejlepší volbu. Pokud uživatel chce jiné nastavení, lze výchozí nastavení změnit na uživatelské nastavení. Níže jsou uvedeny některé příklady, jak se s počítači používají výchozí hodnoty.

Výchozí umístění je místo, kde je program při výchozím nastavení první, když chce program uložit nebo nainstalovat. Například s programy Microsoft Windows je výchozím umístěním pro instalaci programů složka "Program Files" a výchozí umístění dokumentů je složka "My Documents".

Výchozí nastavení

Pokud se jedná o nastavení programu, výchozí nastavení jsou nastavení zvolená vývojářem softwaru a nikoli uživatelem. Například při otevírání aplikace Microsoft Word je výchozí nastavení písma velikost písma 11.

Základní program

Pomocí programu je výchozím programem program, který se otevře při otevírání určitého typu souboru, který je běžněji známý jako přidružení souborů. Příponu .XLS může být například výchozí nastavení aplikace Microsoft Excel a při otevření souboru se otevře v aplikaci Microsoft Excel. Při instalaci nového programu není neobvyklé, že se výchozí asociace programových souborů změní, pokud vám program nedovolí změnit nastavení.

Výchozí prohlížeč

Výchozím prohlížečem je internetový prohlížeč, který se počítač rozhodl procházet Internet. Například s operačním systémem Microsoft Windows je výchozím prohlížečem Internet Explorer ve Windows 8 nebo starší a Microsoft Edge ve Windows 10. Výchozím prohlížečem je MacOS na počítačích Apple a Safari.

Výchozí heslo, výchozí tiskárna, výchozí uživatel, podmínky softwaru