Co je databázový server?

Databázový server je počítačový systém, který poskytuje ostatním počítačům služby související s přístupem a získáváním dat z databáze. Přístup k databázovému serveru může probíhat přes "frontend" běžící lokálně na počítači uživatele (např. PhpMyAdmin) nebo "back end" běžícím na samotném databázovém serveru, ke kterému přistupuje vzdálený shell. Po načtení informací v databázi je výstup předán uživateli, který požaduje data.

Mnoho společností využívá databázový server pro ukládání. Uživatelé mohou přistupovat k datům pomocí dotazu pomocí jazyka dotazu specifického pro databázi. Například SQL je dobrým příkladem jazyka dotazu.

Databáze, databáze