Co je CTCP (Client-to-client Protocol)?

Zkratka pro protokol klient-klient, CTCP je protokol nalezený na mnoha klientech IRC, který se používá k získání informací, jako je ping, čas, informace o uživateli nebo informace o verzi.

Počítačové zkratky, podmínky sítě, protokol