Co je správa počítače?

Správa počítače je modul snap-in Microsoft Windows MMC, který byl poprvé představen v systému Windows XP. Umožňuje přístup k nástrojům pro správu, včetně Prohlížeče událostí, Plánovače úloh, místních uživatelů a skupin, protokolů výkonu a výstrah, Správce zařízení, Správa disků a Správce služeb.

Jak otevřít správu počítače se systémem Windows

Nebo:

  1. Otevřete Ovládací panely.
  2. Poklepejte na Nástroje pro správu v klasickém zobrazení nebo klepněte na položku Výkon a údržba a poté na položku Nástroje pro správu v zobrazení Kategorie. (Pokud nemáte práva správce k počítači, tato možnost nemusí být k dispozici.)
  3. V okně Nástroje pro správu poklepejte na položku Správa počítače .

Správa disků, podmínky operačního systému