Co je AutoSum?

AutoSum je funkce v aplikaci Microsoft Excel a dalších tabulkových programech, které přidávají dohromady oblast buněk a zobrazují součet v buňce pod vybraným rozsahem. Pokud jste například chtěli přidat hodnoty buněk mezi A1 a A5, označte buňky A1 až A5 a klepněte na tlačítko AutoSum (zobrazeno vpravo). Kliknutím na toto tlačítko po zvýraznění buněk vytvoříte vzorec = SUM (A1: A5) v buňce A6 (první buňka za poslední zvýrazněnou buňkou) a získáte součet všech těchto buněk.

Funkce AutoSum usnadňuje vkládání vzorců bez nutnosti zapamatovat si syntaxi pro každou z nich.

Vzorec, podmínky tabulky