Co je to automatické testování?

Automatizované testování jednotek je metoda testování softwaru. Jednotky (malé sekce) kódu jsou přísně kontrolovány, aby se zajistilo, že fungují správně. Samostatný program může být napsán speciálně pro testování jednotky, za použití všech rozumných dat, s nimiž se může kód setkat v reálném světě. Cílem automatizovaných testů jednotek je ukázat, že každá část rozsáhlejšího projektu vývoje softwaru pracuje tak, jak bylo zamýšleno.

Automatizované testy jednotek mohou také pomoci při dokumentování funkčnosti softwaru. Vývojáři, kteří kód nezapsali, ale chtějí pochopit, jak to funguje, mohou zobrazit výsledky testů jednotek, aby získali přehled o tom, jak je kód propojen se systémy, ve kterých běží. Vývojáři mohou také vidět, jak kód spolupracuje s koncovými uživateli, kteří jej poskytují vstupními a jinými jednotkami, které jsou součástí stejného softwarového balíčku.

Preventivní údržba, Programovací termíny, Vývoj softwaru, Test