Co je operátor?

Operátor může odkazovat na některou z následujících možností:

1. V počítačovém programování a na příkazovém řádku je operátor objektem, který je schopen manipulovat s hodnotou nebo operátorem. Například v "1 + 2" jsou "1" a "2" operandy a symbol plus operátor. Níže je uveden seznam běžných operátorů nalezených v programovacích jazycích s vysvětlením a příklady.

Tip: Booleans jsou také považovány za operátory, kde AND, OR a NOT mohou být také použity ve většině programovacích jazyků.

2. Op je osoba, která řídí IRC kanál. Další informace o tomto výrazu naleznete na stránce op.

Aritmetický operátor, Podmíněný výraz, Úbytek, Vykřičník, Přírůstek, Operátor logiky, Operátor, Operátor, Operátor asociativně, Operátorská priorita, Pořadí operací, Termíny programování, Syntaktický cukr, Operátor sítě