Co je op?

Operační program může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro operátora, op je také známa jako chanop, což je zkratka pro operátora kanálu ; nebo irkop, který je pro operátora IRC krátký. Operátor je superuser v IRC kanálu, který může řídit a umírňovat kanál. Pokud například uživatel vstoupí do kanálu IRC a obtěžuje ostatní uživatele, může tento uživatel kopírovat tohoto uživatele z kanálu. V každém IRC kanálu jsou obvykle dva typy OP a SOP a HOP.

Tip: Tento termín by neměl být zaměňován s operátorem počítačového programování, viz definice operátora pro další informace o tomto termínu.

2. Zkratka pro názor, který se používá v chatu a v jiné textové komunikaci.

3. Když mluvíte o uživateli na fóru, op je zkratka pro originální plakát a je první osobou, která začala téma na fóru.

4. S telefonem je operátorem lidský nebo automatizovaný systém, který pomáhá řídit hovory a pomáhat s problémy s telefonem.

5. Op je také krátká pro provoz, když se odkazuje na výpočet provedený CPU. Například "no-op" je speciální operace CPU, která neudělá nic a "flop" je matematická operace s plovoucí desetinnou čárkou.

6. Ve videohrách je op krátký, protože hráč nebo postava je velmi mocná nebo mocná.

AOP, Chatové termíny, Počítačové zkratky, Operátor, Kořen, Sysop, WALLOPS