Co je Octave?

Oktáva může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Octave, také známý jako GNU Octave, je vysoce interpretovaný programovací jazyk pro provádění numerické analýzy. Je součástí projektu GNU a byl poprvé vydán v roce 1988 s aktualizovanými verzemi vydanými v roce 2014. Octave je bezplatná alternativa komerčního softwaru MATLAB a je do značné míry kompatibilní s programovacím jazykem MATLAB.

2. OCTAVE, známé také jako operačně kritické hodnocení hrozeb, aktiv a zranitelnosti, je souborem technik pro posuzování rizik v oblasti bezpečnosti informací. To bylo vyvinuto u Carnegie Mellon univerzity v roce 2001 pro americké ministerstvo obrany.

Počítačové akronymy, GNU projekt, Jazyk, Matlab, Programovací termíny, Bezpečnostní termíny