Co je to Úvod?

Úvod může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Úvod do dokumentu, obvykle první nebo několik odstavců, poskytuje stručný přehled obsahu dokumentu. Může také poskytnout vhled, proč byl dokument napsán a jeho účel. Naše definice počítače například uvádí úvod do počítače a následuje další informace a související informace.

2. Úvodní stránka webu, nazývaná také domovská stránka nebo stránka O projektu, obvykle poskytuje základní přehled o webu a kontaktní informace o vlastníkovi nebo společnosti webu.

3. Úvod je to, co člověk může dělat, když se poprvé setká s někým nebo mluví před davem. Úvod obvykle zahrnuje jméno mluvčího, jejich pracovní zařazení, místo, kde žijí, a proč jsou způsobilí mluvit o předloženém materiálu.

Obchodní podmínky, dokument, internetové podmínky, prezentace, mapa stránek