Co je to vnější a vnitřní velení?

V systému MS-DOS existují dva způsoby příkazů: interně a externě. Interní příkaz je vložen do souboru command.com a externí příkaz není a vyžaduje samostatný soubor pro práci.

Pokud například počítač nemá soubor fdisk.exe a zkusíte použít příkaz fdisk, zobrazí se chybová zpráva „Chybný příkaz nebo název souboru“. Fdisk je externí příkaz, který funguje pouze v případě, že je přítomen fdisk.exe nebo v některých případech fdisk.com.

Pokud je však systém MS-DOS spuštěn na počítači, budou interní příkazy, například příkaz cd, vždy k dispozici a nevyžadují další soubory ke spuštění. Každý příkazy uvedené na stránce nápovědy systému MS-DOS označují, jaké příkazy jsou externí a vnitřní.

Proč jsou zapotřebí interní a externí příkazy?

Interní příkazy jsou běžněji používány a důležité pro provoz a používání operačního systému Windows. Vložením do souboru command.com mohou být rychle zpřístupněny a v případě potřeby vždy dostupné v systému MS-DOS a Windows.

Externí příkazy jsou mocné příkazy a mohou pomoci vyřešit problémy, zlepšit výkon nebo provádět jiné akce. Externí příkazy mají obvykle vyšší požadavky na prostředky než interní příkazy. Udržování v samostatných souborech oddělených od interních příkazů pomáhá snížit zatížení systému Windows. Mohou být také přidány do systému Windows, kdykoli je to nutné, zkopírováním souboru externího příkazu do počítače.