Co je to Acm?

ACM ( Association for Computing Machinery ) je mezinárodní počítačová společnost. Spolu s IEEE počítačovou společností, ACM je zastřešující organizace pro vědecké studium práce na počítači ve Spojených státech. Byla založena v roce 1947 a sídlí v New Yorku.

ACM je organizován do více než 170 místních kapitol a 35 zvláštních zájmových skupin, stejně jako více než 500 kapitol vysokých škol a univerzit. Vydává dvouměsíční vědecký časopis ACM. Rovněž vydává měsíčník a komunikaci ACM. Sponzoruje řadu výročních konferencí a oceňuje vynikající technické a profesní úspěchy v mnoha kategoriích.

Sdružení, Počítačové zkratky, Programovací termíny, Speciální zájmová skupina