Jaký je 1 propojka nebo jak najdu pin 1?

Každý jumper a přepínač dipu má malou číselnou 1, která může vypadat jako jednoduchá čára, která identifikuje pin. Při výměně můstku vám dokumentace ukáže, abyste přemístili můstek z jednoho místa na druhé. Identifikace pin one vám umožní správně přemístit blokovací můstek.

Jak je vidět na obrázku, tato základní deska označuje pin 1 šipkou vedle jedné (levý dolní roh). V našem příkladu základní deska také popisuje, co má skákat každý pin. JP6 s 1 a 2 piny skočil je NORMAL, s 2 a 3 skočil je nastaven na CONFIG, a OPEN (žádné piny pokryté) pro RECOVERY.

Pokud vám dokumentace dává pokyn k přemístění blokovacího můstku z pinů 2 a 3 na 1 a 2 a pin 1 na levé straně propojky, přemístěte blok propojky zprava doleva.