Řešení problémů s palubním zvukem

Pokud má počítač vestavěný zvuk, který v současné době nefunguje, určete nebo vyřešte problémy se zvukem podle následujících pokynů.

  1. Ověřte, zda je v nastavení CMOS povolena zvuková karta. Většinu všech zvukových karet na palubě lze aktivovat nebo deaktivovat v rámci CMOS.
  2. Jakmile je toto nastavení ověřeno jako zapnuté nebo instalované v rámci CMOS, postupujte podle níže uvedeného příslušného dokumentu pro řešení potíží se zvukovou kartou.
  • Chybějící nebo ztracený zvuk ve Windows.

Vypnutí palubního zvuku

Pokud plánujete nákup nové zvukové karty a máte zabudovaný zvuk, doporučujeme před instalací nové zvukové karty vypnout zvuk na desce. Níže jsou uvedeny dvě metody, které lze zakázat.

  1. Většinu všech zvukových karet na palubě lze aktivovat nebo deaktivovat v rámci CMOS. Další informace o tom, jak se dostat do paměti CMOS, najdete na stránce nápovědy CMOS.
  2. Pokud váš počítač nemá možnost v rámci CMOS zakázat palubní zvuk, základní deska má pravděpodobně propojku, kterou lze vypnout. Pokud je detekována nainstalovaná zvuková karta, často bude zvuk palubního počítače automaticky deaktivován. Další informace naleznete v příručce k základní desce nebo se obraťte na výrobce počítače nebo základní desky.