Přepínání mezi okny systému MS-DOS v systému Windows

Uživatelé se systémem více relací prostředí systému MS-DOS nebo kteří mají maximalizovanou relaci systému MS-DOS může být nezbytné přepnout mezi jednotlivými okny a jinými programy. Podobně jako všechny ostatní programy systému Microsoft Windows mohou uživatelé přepínat mezi oknem MS-DOS a ostatními okny nebo programy stisknutím kombinace kláves Alt + Tab .

Poznámka: Některé programy, které pracují s vyšším rozlišením, mohou zabránit uživateli přepínat mezi oknem MS-DOS a ostatními okny. V některých případech vám snížení rozlišení umožňuje přepínat mezi okny.