Nastavení pro spuštění programu automaticky v systému Windows 3.x.

Existují dva způsoby automatického spouštění programů při spouštění systému Windows 3.11.

Nejdříve vytvořte ikonu pro to, co chcete spustit. Nebo zkopírujte ikonu toho, co chcete spustit, a umístěte ji do spouštěcí skupiny ve Správci programů. Při každém spuštění systému Windows se automaticky spustí cokoli ve spouštěcí skupině.

Případně, z MS-DOS, zadáním win můžete přidat program, který chcete spustit po příkazu. Např. Zadávání poznámek do programu by spustilo systém Windows a automaticky spustilo program Poznámkový blok.