Odebrat funkci panelu nástrojů schránky z programů sady Microsoft Office 2000. Zpět nahoru |

Chcete-li tuto funkci zakázat ze všech aplikací sady Microsoft Office, je nutné upravit registr.

  1. Zavřete všechny programy sady Microsoft Office.
  2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a zadejte příkaz "Regedit" a klepněte na tlačítko OK. Otevřete editor registru systému Windows.
  3. Otevřete níže uvedené složky: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Office 6.0 \ t

    Všeobecné\

  4. Jakmile ve složce Obecné kliknete na položku Upravit v rozevírací nabídce, klepněte na příkaz Nový a potom na hodnotu Hodnota DWORD .
  5. Pro název nového DWORD zadejte: Acbcontrol
  6. Poklepejte na položku Acbcontrol a upravte ji. Změňte hodnotu na 1 a klepněte na tlačítko OK.
  7. Zavřete editor registru.

Po dokončení výše uvedených kroků by aplikace sady Office již neměly zobrazovat panel nástrojů aplikace Microsoft Office.