Oddíl se zobrazí jako oddíl MS-DOS

DDO nebo překrytí diskové jednotky je TSR, která se načte do sektoru dva pevného disku. Používá se pro počítače, které nepodporují režim LBA a umožňují jim "vidět" větší než 520 MB. DDO lze také použít k nastavení pevného disku v počítači. Pokud se počítač spouští z diskety a diskové oddíly se zobrazují jako oddíly systému MS-DOS, je pravděpodobné, že je v počítači přítomen soubor DDO.

Chcete-li zjistit, zda je v počítači přítomna služba DDO, nejprve z počítače odeberte všechny diskety. Poté spusťte počítač a zjistěte, zda se neobjeví žádná zpráva, která by vás požádala o stisknutí posloupnosti kláves, například Ctrl + Esc. Pokud se zobrazí tato zpráva, je pravděpodobné, že se načítá DDO.

Chcete-li zobrazit oddíly správně, počkejte na tuto zprávu a jednou stiskněte klávesu s klávesou, která vás požádá o zavedení z diskety. Po stisknutí příslušných kláves vás počítač vyzve k vložení zaváděcí diskety.

Je nainstalován systém Windows NT nebo jiný operační systém

Pokud oddíl, který nepoužívá systém FAT je načten do počítače, FDISK zobrazí oddíly jako oddíl systému MS-DOS. Operační systémy, které se na toto pravidlo nevztahují, jsou MS-DOS 5.0 a vyšší, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98 a Windows ME. Pokud byl do počítače načten jiný operační systém, je pravděpodobné, že se používá jiná struktura souborů, například NTFS nebo HPFS.

Oddíl byl nastaven jako oddíl systému MS-DOS

Pokud oddíl byl nastaven pomocí fdisk jako oddíl systému MS-DOS, zobrazí se jako oddíl systému MS-DOS. Pokud jste oddíl nenastavili na oddíl MS-DOS, viz další možnosti.

Pokud jste vytvořili oddíl v systému fdisk jako oddíl systému MS-DOS, odstraňte tento oddíl systému MS-DOS pomocí fdisk a znovu vytvořte oddíl jako primární oddíl nebo rozšířený (logický) oddíl.

Poznámka: Pokud aktuálně používáte nainstalovanou kopii MS-DOS 5.0 a vyšší nebo Windows 3.x, 95, 98 nebo ME, je pravděpodobné, že oddíl nebyl nastaven jako oddíl systému MS-DOS.

Na pevném disku je uložen nástroj pro ukládání do diskových oddílů, například Phdisk

Pokud je počítač přenosný počítač a používáte systém Windows 3.x, Windows 95, Windows 98 nebo Windows NT, počítač může používat nástroj pro uložení do souboru, například Phdisk. Tento nástroj je určen k ukládání informací, na kterých můžete pracovat, když se přepne do režimu spánku nebo když je baterie vybitá. Tento oddíl je malá část pevného disku a měli byste mít nastaven jiný oddíl jako primární oddíl nebo rozšířený (logický) oddíl, který obsahuje operační systém.

Pokud nemáte notebook nebo všechny oddíly jsou zobrazeny jako oddíl systému MS-DOS, odkazují na jinou možnost.

Počítačový virus je v počítači

Pokud se domníváte, že žádná z výše uvedených možností není příčinou toho, že se počítač zobrazí jako oddíl systému MS-DOS, je pravděpodobné, že počítač může být infikován počítačovým virem. Máte-li antivirový program, ověřte, zda je aktualizovaný a zda v počítači nehledáte žádné viry, které lze v počítači vyčistit.

Pokud není nainstalována antivirová ochrana nebo nemůžete aktualizovat antivirový program, doporučujeme odstranit a znovu vytvořit všechny oddíly a poté znovu nainstalovat veškerý software.