Nedostatek písmen jednotky

Ověřte, zda je v souboru config.sys přítomen řádek LASTDRIVE = . Pokud je tento řádek přítomen, zkontrolujte, zda je zadané písmeno jednotky větší než počet písmen jednotky.

Řádek může například číst:

 LASTDRIVE = Z 

dblspace.ini chybí nebo je poškozen

Pokud byla v počítači použita dvojitá mezera nebo komprese disku, ověřte na spouštěcí disketě (jednotka C), že soubor dblspace.ini obsahuje následující dva řádky.

 MaxRemoveDrives = 2 LastDrive = F