Stavový řádek systému Microsoft Windows bude i nadále zakázán

Následující kroky by měly vyřešit problémy týkající se stavového řádku zakázán v aplikaci Microsoft Internet Explorer a Průzkumník.

  1. Zavřete všechna okna Průzkumníka Windows a jedno okno aplikace Internet Explorer.
  2. V aplikaci Internet Explorer klepněte na nabídku Zobrazit a zkontrolujte, zda je vybrán stavový řádek .
  3. Klepněte na položku Zobrazit, Panely nástrojů a vyberte možnost Zamknout panely nástrojů .
  4. Podržte klávesu Ctrl a zavřete okno aplikace Internet Explorer, zatímco držíte klávesu stisknutou.
  5. Otevřete okno Průzkumníka Windows.
  6. V Průzkumníkovi Windows klepněte na nabídku Zobrazit a zkontrolujte, zda je vybrán stavový řádek .
  7. Klepněte na položku Zobrazit, Panely nástrojů a vyberte možnost Zamknout panely nástrojů .
  8. Klepněte na položku Nástroje, Možnosti složky, klepněte na kartu Zobrazit a klepněte na tlačítko Použít pro všechny složky .
  9. Podržte klávesu Ctrl a zavřete okno Průzkumníka Windows podržením klávesy.