Chyby parity paměti

Stejně jako veškerá elektronika by to mohlo být jen náhodná událost. Pokud k tomu dochází často, jako každý jiný boot, doporučujeme vyzkoušet níže uvedená řešení.

Problém s novou pamětí

Pokud jste do počítače nedávno přidali novou paměť, dočasně ji odeberte a ověřte, že problém nevyvolává. Různé značky, rychlost paměti nebo typy paměti mohou být v konfliktu a způsobit chyby parity.

Bad Power Strip nebo zdroj napájení

Vyzkoušejte jinou síťovou zásuvku nebo napájecí lištu, protože počítač nemusí být dostatečně napájen.

Špatná paměť

Ověřte, že paměť není špatná, a to buď výměnou, nebo kontaktováním výrobce.

  • Jak mohu otestovat paměť a zjistit, zda je špatná?

Špatná základní deska

Možná došlo k selhání připojení paměti základní desky nebo jiné součásti na základní desce, což způsobilo, že paměť nebyla detekována.