Ve Firefoxu se otevře obrázek jpg, ale nikoli Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 8.0 upustil podporu pro obrazy jpeg uložené jako CMYK a nyní podporuje pouze snímky uložené v režimu RGB. Níže je uveden příklad a snadný způsob ověření tohoto problému. V níže uvedeném příkladu máme dva obrazy; jeden uložený v CMYK a druhý uložený jako RGB.

CMYKRGB

Pokud tento problém existuje, obraz CMYK se zobrazí jako červený symbol X nebo zlomený obrázek v aplikaci Internet Explorer. Otevření této stránky v prohlížeči Chrome nebo Firefoxu by však mělo zobrazovat oba obrázky. Pokud jsou oba obrázky viditelné pro aplikaci Internet Explorer, není to problém s verzí aplikace Internet Explorer.

Oprava tohoto problému

Obrazové editory, jako je Adobe Photoshop, GIMP a další, jsou schopny identifikovat, zda je obraz jpg obrazem CMYK a uložením jpg CMYK jako RGB JPG. Online služby lze také použít ke konverzi jakéhokoli obrázku JPG do obrazu RGB.