Je Linux Unix?

Ne . Linux se však často nazývá "Unix-like", protože funguje podobně jako UNIX. Například používá rozhraní příkazového řádku. Mnoho jeho základních příkazů má stejný název a slouží stejnému účelu jako v UNIXu. Operační systém Linux však není přímo sestupován z kódu UNIX. Navíc nevyhovuje oficiální jednotné technické normě UNIX definované Open Group.

Poznámka: Skupina Open Group, která ovládá ochrannou známku UNIX, neschvaluje výraz „Unix-like“ ani jiné dělení slov „Unix“.