Pokud je zařízení USB odpojeno a ve Správci zařízení se zobrazí duplikovaný název

Chcete-li změnit mezery v aplikaci Microsoft Word, postupujte podle následujících kroků.

  1. Otevřete aplikaci Microsoft Word a dokument, který chcete upravit.
  2. Zvýrazněte text, který chcete změnit, nebo vyberte celý text.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a vyberte příkaz Formát > Odstavec (nebo odstavec v závislosti na verzi aplikace Word). V okně Odstavec (viz níže) lze nastavit všechny řádky v mezerách.

Změna řádkování v OpenOffice Writer

Chcete-li změnit řádkování v programu OpenOffice Writer, postupujte podle následujících kroků.

  1. Otevřete OpenOffice Writer
  2. V pravé části okna klepněte na modré a zelené pole Vlastnosti a zobrazte vlastnosti stránky.
  3. Ve skupinovém rámečku Mezery klepněte na tlačítko Zvětšit mezery .

Změna řádkování v dokumentu Dokumentů Google

Chcete-li změnit řádkování v dokumentu Dokumenty Google, postupujte podle následujících kroků.

  1. Otevřete dokument Dokumenty Google.
  2. Klepněte na položku Formát a poté na řádkování .

Změna řádkování řádků v HTML a CSS

Chcete-li změnit řádkování na webové stránce nebo stránce HTML, vytvořte pravidlo CSS o výšce řádků podobné příkladu uvedenému níže.

p {line-height: 1.7em;

}

Použití výše uvedeného CSS kódu buď ve vašem HTML nebo externím CSS upraví výšku řádku na výšku 1, 7 pro všechny tagy odstavce.

Příklad zde

Ve výše uvedeném HTML tagu je styl aplikován pouze na jeden odstavec s výškou čáry 3em. Níže je příklad odstavce s výškou řádku 3em.

Příklad výšky řádku 3em na Computer Hope. Příklad výšky řádku 3em na Computer Hope. Příklad výšky řádku 3em na Computer Hope. Příklad výšky řádku 3em na Computer Hope. Příklad výšky řádku 3em na Computer Hope. Příklad výšky řádku 3em na Computer Hope.