Pokud je zařízení odebráno ve Správci zařízení, bude znovu detekováno?

Po restartování počítače systém Windows znovu detekuje všechna dříve odebraná zařízení nebo nová zařízení nainstalovaná v počítači. Jakmile systém Windows zjistí zařízení a pokud ovladače tohoto zařízení v počítači nejsou, systém Windows požádá o umístění ovladačů.

Důvody, proč systém Windows nemusí po restartování počítače rozpoznat zařízení.

  1. Zařízení je starší zařízení a nikoli zařízení Win. Tato zařízení jsou starší zařízení s propojkami a musí být instalována do počítače spuštěním "Přidat nový hardware" v Ovládacích panelech.
  2. Zařízení není rozpoznáno nebo je zakázáno.
  3. Zařízení je v konfliktu s jiným zařízením. Jako například IRQ nebo DMA konflikt.