Mám špatný napájecí zdroj, mám ho opravit nebo vyměnit?

Pokud po vyřešení problému s napájením počítače zjistíte, že napájení je špatné, doporučujeme jej vyměnit. Vzhledem k potenciálním rizikům spojeným s opravou napájecího zdroje většina počítačových opraven a počítačových společností neopravuje napájecí zdroje a místo toho je nahrazuje novými.