Jak používat upgrade systému Windows 98 pro plnou verzi

Můžete použít disk CD-ROM s aktualizací systému Windows 98, pokud máte disk CD-ROM systému Windows 95, diskety nebo úplnou sadu disket Windows 3.x. Spusťte instalaci systému Windows 98. Během instalace se zobrazí chybová zpráva, že proces instalace nemohl najít předchozí operační systém. Vložte disk CD nebo diskety systému Windows 95 nebo diskety systému Windows 3.x do počítače a přejděte instalačním programem na příslušné místo.