Jak vypnout, restartovat a vypnout Linux

Níže jsou uvedeny způsoby, jak vypnout počítač, vypnout počítač, restartovat počítač atd. Z počítače GUI nebo příkazového řádku.

Vypnutí nebo restart počítače z rozhraní GUI

Vypnutí nebo restart počítače z rozhraní GUI závisí na tom, které grafické uživatelské rozhraní používáte. Možnosti vypnutí, odhlášení a restartu jsou často k dispozici prostřednictvím hlavního menu grafického uživatelského rozhraní nebo panelu umístěného na jedné ze stran okna.

Pokud nemůžete najít způsob vypínání nebo restartování počítače prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní, nezapomeňte počítač vypnout nebo restartovat pomocí níže uvedených příkazů. Můžete také vytvořit skripty, které by tyto příkazy spouštěly z grafického uživatelského rozhraní.

Příkazy příkazového řádku

Příkazy v rozhraní příkazového řádku lze použít k zastavení, vypnutí (vypnutí), restartu nebo vypnutí systému Linux. Kliknutím na níže uvedené odkazy zobrazíte podrobnější informace o každém příkazu.

haltpoweroff

restartovat

vypnout