Jak spustit Firefox v nouzovém režimu

Chcete-li spustit aplikaci Mozilla Firefox v nouzovém režimu, postupujte podle následujících kroků.

  1. Najděte ikonu Firefoxu nebo klikněte na Start a napište Firefox.
  2. Podržte klávesu Shift na klávesnici a klepněte na ikonu Firefoxu.
  3. V okně Nouzový režim Firefoxu klikněte na možnost Spustit v nouzovém režimu .

Poznámka: Pokud Firefox nelze spustit v nouzovém režimu, opakujte výše uvedené kroky a namísto spuštění v nouzovém režimu vyberte možnost Obnovit Firefox a obnovit všechna nastavení zpět na výchozí nastavení.