Jak SSH z Microsoft Windows

Ačkoli systém Microsoft Windows obsahuje aplikaci pro FTP a Telnet, není předinstalován s aplikací, která umožňuje uživateli SSH do jiného počítače. Pokud potřebujete SSH ke vzdálenému počítači, musíte stáhnout program třetích stran pro připojení přes SSH.

Na obrázku vpravo je příklad PuTTY populárního programu SSH používaného ve Windows a dalších prostředích.

Doporučené programy SSH

  • OpenSSH pro Windows
  • SecureCRT od Vandyke
  • Tmel