Jak změnit velikost okna příkazového řádku (DOS) na celé obrazovce

V počátečních verzích systému Windows můžete pomocí klávesové zkratky Alt + Enter přepínat mezi režimem příkazového řádku systému Windows na celé obrazovce a v režimu okna.

Poznámka: Nové verze systému Windows (Windows Vista, Windows 7 a Windows 10) již nepodporují klávesovou zkratku Alt + Enter pro skutečný zážitek z celé obrazovky. Po stisknutí tlačítka maximalizace však okno dosáhne plné výšky obrazovky. Okno můžete také změnit pomocí úchytu v pravém dolním rohu okna.

Tip: Pokud chcete hodnoty šířky a výšky ručně upravit, můžete klepnout pravým tlačítkem myši na záhlaví a kliknout na příkaz Vlastnosti. V okně Vlastnosti klepněte na kartu Rozvržení. Úpravou těchto hodnot můžete vytvořit okno, které zabírá téměř celou obrazovku ve všech verzích systému Windows.

Tento systém nepodporuje režim celé obrazovky

Při pokusu o vstup do režimu celé obrazovky v systému Windows Vista se zobrazí chybová zpráva podobná zobrazení na obrázku vpravo. Jak bylo uvedeno výše, systém Windows Vista a novější již nepodporují režim celé obrazovky.