Jak přejmenovat Koš systému Microsoft Windows

Poznámka: Tato verze TweakUI není dostupná pro Windows XP. Pokud máte Windows XP a TweakUI, přeskočte na další sekci.

 1. Klepněte na tlačítko Start> Nastavení> Ovládací panely
 2. Otevřete aplikaci TweakUI
 3. Klepněte na kartu Plocha.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na Koš a přejmenujte jej.
 • Kde mohu získat TweakUI pro Microsoft Windows?

Ostatní uživatelé systému Microsoft Windows

 1. Klepněte na tlačítko Start> Spustit
 2. Zadejte příkaz Regedit a stiskněte klávesu Enter.
 3. Otevřete složku HKEY_CLASSES_ROOT .
 4. Otevřete složku CLSID .
 5. Otevřete složku {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} .
 6. Otevřete složku ShellFolder .
 7. Změňte hodnotu dat atributů z 40 01 00 20 na 50 01 00 20 .
 8. Po dokončení změňte hodnotu CallForAttributes dword na 0x00000000 (poklepejte a změňte data na hodnotu 0). Obě tyto hodnoty musíte změnit, aby se možnost přejmenování zobrazila.

Po provedení výše uvedených kroků můžete ikonu přejmenovat na jinou ikonu. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Koš na ploše, klepněte na příkaz Přejmenovat a přejmenujte jej na požadované položky.