Jak nainstalovat nový port v systému Windows 9x

Před instalací portu v systému Windows 95 nebo Windows 98 je také důležité ověřit, zda je instalovaný port také správně nastaven v paměti CMOS. Další informace o CMOS a jak se k němu dostat naleznete na naší stránce CMOS.

Poznámka: Uživatelé s přenosnými počítači nebo stolními počítači s infračerveným portem by měli zvážit vypnutí infračerveného portu. Zakázání tohoto portu uvolní zdroje a vyřeší možné konflikty portů IRQ nebo COM.

Instalace portu v systému Windows 98

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Poklepejte na ikonu Přidat nový hardware.
 3. Klepněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Další.
 4. Pokud systém Windows 98 nerozpozná komunikační port, klepněte na tlačítko Ne a poté na tlačítko Další
 5. Klepněte na tlačítko Ne a potom na tlačítko Další
 6. Klikněte na Porty (COM a LPT)
 7. Vyberte buď komunikační port pro sériový port nebo port modemu nebo port tiskárny pro port tiskárny.
 8. Klepněte na tlačítko Další
 9. Klepněte na tlačítko Dokončit

Po dokončení budete muset restartovat počítač dříve, než bude tento port přítomen. Ověřte, zda nainstalovaný port zkontrolujte Správce zařízení.

Instalace portu v systému Windows 95

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Poklepejte na ikonu Přidat nový hardware
 3. Klepněte na tlačítko Další, Řekněte ne a klepněte na tlačítko Další.
 4. Vyberte Porty (COM a LPT).
 5. Klepněte na tlačítko Další.
 6. Vyberte buď komunikační port pro sériový port nebo port modemu nebo port tiskárny pro port tiskárny.
 7. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Po dokončení budete muset restartovat počítač dříve, než bude tento port přítomen. Ověřte, zda nainstalovaný port zkontrolujte Správce zařízení.