Jak získat Microsoft Excel pouze zobrazit jednou na hlavním panelu

Otevřete aplikaci Microsoft Excel a postupujte podle následujících kroků.

  1. Klikněte na Nástroje
  2. Klepněte na tlačítko Možnosti
  3. Klepněte na kartu Zobrazení .
  4. Zrušte zaškrtnutí možnosti "Windows in Taskbar".
  5. Klepněte na tlačítko OK .