Jak opravit chyby runtime systému Windows

Poznámka: Pokud máte runtime chybu s runtime chybovým kódem a chybovým hlášením (např. "Chyba při běhu 75 cesta / chyba přístupu k souboru"), přejděte na výpis chyb běhového modulu pro výpis chybových kódů runtime a chyb.

Chyby systému Microsoft Windows Runtime mohou být způsobeny mnoha různými problémy s počítačem. Při hledání a opravě všech chyb při běhu postupujte podle následujících pokynů.

Konflikt s TSR nebo jiným spuštěným programem

Pokud narazíte na runtime chybová zpráva, zatímco v systému Windows nebo vyšší zajistit, že problém není způsoben program jiného výrobce nebo TSR do konce úkolu všechny otevřené programy.

Pokud po "end tasking" všechny TSRs, nadále dochází stejný problém v systému Windows 95 nebo Windows 98, zkontrolujte autoexec.bat a config.sys pro všechny načtené programy, které mohou být příčinou problému. Poté tyto programy dočasně vypněte přejmenováním souborů. Další informace naleznete v níže uvedených pokynech.

  1. Spuštění systému MS-DOS.
  2. V příkazovém řádku systému MS-DOS zadejte: cd ren autoexec.bat autoexec.ch

    ren config.sys config.ch

  3. Po dokončení restartujte počítač.

Problémy se softwarem

Pokud váš problém přetrvává, může mít program, obslužný program nebo hra způsobující chybu runtime problémy. Ověřte prostřednictvím webových stránek vývojáře, že byly staženy a použity všechny dostupné aktualizace nebo opravy.

Pokud nejsou k dispozici žádné opravy nebo aktualizace, odinstalujte a znovu nainstalujte program, který problém způsobuje. Pokud máte v operačním systému chybu za běhu, přeinstalujte operační systém.

Doplněk, zásuvný modul nebo jiný doplňkový software

Mnoho chyb za běhu je také způsobeno jinými doplňky, zásuvnými moduly nebo dodatečným softwarem, který byl nainstalován do počítače a je spojen s programem generujícím chybu. Máte-li k programu přiřazen další software, který chybu způsobuje, aktualizujte nebo odinstalujte a zjistěte, zda se problém vyřeší.

Počítačový virus

Protože počítačové viry a malware mohou narušovat systémová nastavení nebo paměť, může způsobit runtime chybu. Pokud je v počítači spuštěn antivirový program, zkontrolujte, zda je plně aktualizován pomocí nejnovějších definic virů.

Pokud nemáte počítačový program na ochranu před viry, doporučuje se, abyste si ho zakoupili, nebo aby bylo dočasně staženo demo, aby bylo možné skenovat pevný disk počítače, zda neobsahuje viry.

  • Další informace o počítačových virech naleznete na stránce s nápovědou.

Problém s pamětí

Nakonec, pokud jste postupovali podle všech výše uvedených doporučení a stále se vyskytují chyby běhu, může se vyskytnout problém týkající se hardwaru nebo paměti. Doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na vývojáře programu a způsobili problémy. Pokud nenajdete žádná řešení, doporučujeme vám, abyste se obrátili na výrobce počítače nebo základní desky, kde získáte další doporučení nebo servis.

  • Nedostatek paměti.
  • Počítačové společnosti a kontaktní informace.

Výpisy chyb za běhu

Níže naleznete seznam chybových kódů programu Microsoft Windows a Windows runtime a související chybové zprávy k runtime. Každá chyba má další informace o příčině chyby runtime a jak problém vyřešit.

KódChyba za běhuDodatečné informace
5Volání nelegální funkceChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
6PřetečeníChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
7Nedostatek pamětiZpůsobeno, když počítač nesplňuje systémové požadavky programu nebo se již používá příliš mnoho paměti pro spuštění programu. Pokud počítač splňuje požadavky, zkuste program znovu nainstalovat, abyste se ujistili, že se nejedná o problém s instalací programu. Pokud se tím problém nevyřeší, podívejte se na kroky odstraňování problémů s pamětí.
9Index mimo rozsahChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
10Duplicitní definiceChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
11Dělení nulouProblém s matematickým vzorcem v programu nebo kódem programu. Ověřte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru pro program způsobující tuto chybu.
13Neshoda typuZkontrolujte, zda jsou místní nastavení systému nastavena správně a zda je program, který používáte, vytvořen pro vaši verzi systému Windows.
14Z prostoru řetězuChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
19Žádný životopisChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
20Pokračujte bez chybyChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
28Nedostatek místa v zásobníkuPříčinou je chyba programu nebo paměti. Nejprve zkuste projít kroky odstraňování problémů z paměti.
35Sub nebo Function není definovánaChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
48Chyba při načítání knihovny DLLZpůsobeno špatnou instalací nebo problémem způsobeným po instalaci jiného programu, který nahradil knihovnu programu. Zavřete všechny programy a TSR a zkuste program nainstalovat znovu.
52Chybný název nebo číslo souboruChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
53Soubor nenalezenSoubor, který program potřebuje ke spuštění, nebyl nalezen. Program musí být přeinstalován nebo chybějící soubory musí být zkopírovány zpět do počítače.
54Špatný režim souboruChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
55Soubor je již otevřenProgram nebo soubor spojený s programem je používán a program nemá přístup k jeho použití. Zkuste zavřít všechny otevřené a pozadí programy a znovu spustit program.
58Soubor již existujeChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
61Plný diskDisk, například pevný disk, nemá dostatek místa pro program ke spuštění nebo uložení zkopírovaných souborů. Uvolněte místo na pevném disku počítače.
62Zadejte minulý konec souboruChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
63Špatné číslo záznamuChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
64Chybný název souboruChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
68Zařízení není k dispoziciNebylo nalezeno hardwarové zařízení nebo nezbytný požadavek na program. Ověřte, zda je nainstalován veškerý hardware a software, které program vyžaduje. Pokud budete mít i nadále stejné problémy, ověřte, zda jsou pro program nainstalovány nejnovější aktualizace a veškeré hardwarové zařízení, které program potřebuje.
70Přístup odepřenMísto, kde se program kopíruje, nemá správná práva. Nebo soubor, který se pokouší zkopírovat, protože je právě používán. Zkuste zavřít všechny programy a TSR a znovu spustit program.
71Disk není připravenOvěřte si, že máte správná práva.
74Nelze přejmenovat s jinou jednotkouChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
75Chyba přístupu k cestě / souboruProgram nemá práva ani přístup k souboru. Často je to způsobeno tím, že se program pokouší o přístup k síťovému souboru, který nemá správný přístup k síťovým právům, nebo program blokuje. Pokud je například soubor používán jiným programem nebo je jen pro čtení.
76Cesta nenalezenaAdresář, do kterého musí být program zkopírován, nebo soubory spojené s programem, je třeba zkopírovat, chybí. Zkuste program znovu nainstalovat.
91Proměnná objektu nastavena na hodnotu NicChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
93Neplatný vzorChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
94Nelegální použití NULLChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
102Příkaz selhalChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
339Soubor chybí nebo je neplatnýChybí přidružený programový soubor nebo je poškozen. Zkuste program znovu nainstalovat.
429Vytvoření objektu se nezdařiloProgram je poškozen, zkuste znovu nainstalovat program generující chybu runtime.
438Žádná taková vlastnost nebo metodaChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
439Neshoda typu argumentuChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
440Chyba objektuChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
901Vstupní vyrovnávací paměť by byla větší než 64 K.Chyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
902Chyba operačního systémuOvěřte, zda je program kompatibilní s vaší verzí systému Windows a zda obsahuje aktualizace softwaru.
903Externí postup nebyl nalezenChyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
904Nesoulad globálního variabilního typu.Chyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
905Neshoda typu definovaného uživatelem.Nastavení buď ve zkratce programu nebo definované uživatelem je správné. Zkuste spustit program bez dalších nastavení nebo proměnných.
906Neshoda externího postupu rozhraní.Chyba programu, ověřte, zda program obsahuje všechny nejnovější aktualizace. Pokud je aktualizace aktualizována, zkuste program znovu nainstalovat. Pokud budete mít i nadále stejné chyby, obraťte se na vývojáře softwaru.
1001Nedostatek pamětiPočítač neodpovídá systémovým požadavkům programu nebo se již používá příliš mnoho paměti pro spuštění programu.

Pokud počítač splňuje požadavky, zkuste program znovu nainstalovat, abyste se ujistili, že se nejedná o problém s instalací programu. Pokud se tím problém nevyřeší, proveďte kroky odstraňování problémů z paměti.

1025DLL není podporovánaŠpatná instalace nebo problém způsobený po instalaci jiného programu a nahrazení DLL programu. Zavřete všechny programy a TSR a zkuste program nainstalovat znovu.
6025Chyba runtime systému Microsoft Windows r6025.