Jak opravit konflikt statických prostředků

Statické konflikty zdrojů jsou způsobeny, když je jedno nebo více zařízení v konfliktu s jiným zařízením. Pokud jste do počítače nedávno přidali zařízení, vyjměte zařízení z počítače. Pokud tento problém vyřešíte, zjistěte, zda má příslušné zařízení k dispozici různá nastavení, a to buď pomocí propojek, přepínačů dip, nebo prostřednictvím softwaru zařízení.

Co způsobuje tuto chybu?

  • Zařízení v počítači, které způsobuje IRQ nebo DMA, je v konfliktu.
  • Chybné hlášení hardwaru o hardwaru.
  • CMOS konfigurační problém, který by mohl být CMOS baterie v počítači je neuspořádaný nebo poškozený. Vymazání nebo resetování paměti CMOS může problém vyřešit.