Jak opravit chybějící nebo ztracený zvuk v systému Windows

Nejprve zkontrolujte, zda není zobrazena malá ikona zvuku

v oznamovací oblasti Windows (také známé jako Systray) v pravém dolním rohu pracovní plochy Windows. Pokud tato ikona chybí, postupujte podle následujících kroků. Pokud se zobrazí tato ikona, přejděte na další část.

Windows 10

 1. Otevřete Ovládací panely.
 2. Klepněte na ikonu Hlavní panel a Navigace .
 3. Na kartě Hlavní panel klepněte na tlačítko Vlastní vedle oblasti oznámení .
 4. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Oznámení a akce v levém navigačním podokně. Na pravé straně klikněte na ikonu Vybrat, které ikony se zobrazí na odkazu na hlavním panelu .
 5. Přejděte dolů v seznamu, dokud neuvidíte možnost Hlasitost a ikonu reproduktoru. Vpravo od této možnosti se ujistěte, že je přepínač zapnutý . Pokud tomu tak není, klepnutím na přepínač zapněte.

  Pokud je možnost Hlasitost šedivá, v horní části klepněte na přepínač Vždy zobrazovat všechny ikony v oznamovací oblasti Vypnuto, abyste mohli přepnout možnost Hlasitost na Zapnuto.

 6. Pokud jste přepnuli přepínač Hlasitost na Zapnuto, zavřete okno Nastavení a okno Vlastnosti hlavního panelu.

Windows 8

 1. Otevřete Ovládací panely.
 2. Klepněte na ikonu hlavního panelu .
 3. Na kartě Hlavní panel klepněte na tlačítko Vlastní vedle oblasti oznámení .
 4. Přejděte dolů v seznamu, dokud neuvidíte možnost Hlasitost a ikonu reproduktoru. Na pravé straně v rozevírací nabídce zkontrolujte, zda je vybrána možnost Zobrazit ikonu a oznámení . Pokud tomu tak není, vyberte tuto možnost.

  Pokud je rozevírací seznam šedivý, zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit všechny ikony a oznámení na hlavním panelu, aby bylo možné změnit výběr rozevíracího seznamu.

 5. Pokud jste změnili výběr v rozevíracím seznamu, klepněte na tlačítko OK v tomto okně a okno Vlastnosti hlavního panelu a zavřete ovládací panel.

Windows Vista nebo 7

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Klepněte na ikonu Hlavní panel a nabídka Start .
 3. Na kartě Hlavní panel v části Oblast oznámení klepněte na tlačítko Vlastní .
 4. Přejděte dolů v seznamu, dokud neuvidíte možnost Hlasitost a ikonu reproduktoru. Na pravé straně v rozevírací nabídce zkontrolujte, zda je vybrána možnost Zobrazit ikonu a oznámení . Pokud tomu tak není, vyberte tuto možnost.

  Pokud je rozevírací seznam šedivý, zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit všechny ikony a oznámení na hlavním panelu, aby bylo možné změnit výběr rozevíracího seznamu.

 5. Pokud jste změnili výběr v rozevíracím seznamu, klepněte na tlačítko OK v daném okně a okno Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start a zavřete okno Ovládací panely.

Windows XP

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Otevřete ikonu Zvuky a zvuková zařízení .
 3. Zaškrtněte políčko Umístit ikonu hlasitosti na hlavním panelu . Pokud tato možnost není k dispozici nebo je zobrazena šedě, přeskočte na další část tohoto dokumentu.
 4. Pokud jste mohli toto políčko zaškrtnout, klepněte na tlačítko OK a zavřete okno a Ovládací panely.
 5. Poklepejte na ikonu zvuku v Systray a ověřte, zda jsou všechny hlasitosti zvuku v polovině nebo vyšší.

Windows 2000

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Otevřete ikonu Zvuky a multimédia .
 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit ovládací prvek hlasitosti na hlavním panelu . Pokud tato možnost není k dispozici nebo je zobrazena šedě, přeskočte na další část tohoto dokumentu.
 4. Pokud jste mohli toto políčko zaškrtnout, klepněte na tlačítko OK a zavřete okno a Ovládací panely.
 5. Poklepejte na ikonu zvuku v Systray a ověřte, zda jsou všechny hlasitosti zvuku v polovině nebo vyšší.

Windows 95, 98 nebo ME

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Otevřete ikonu Multimédia .
 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit ovládací prvek hlasitosti na hlavním panelu . Pokud je tato sekce zobrazena šedě, změňte preferované zařízení přehrávání kliknutím na šipku dolů a výběrem příslušné možnosti. Pokud je také šedý, přeskočte na další část tohoto dokumentu.
 4. Pokud jste mohli toto políčko zaškrtnout, klepněte na tlačítko OK a zavřete okno a Ovládací panely.
 5. Poklepejte na ikonu zvuku v Systray a ověřte, zda jsou všechny hlasitosti zvuku v polovině nebo vyšší.

Zkontrolujte nastavení nainstalovaného ovladače

 1. Otevřete Správce zařízení.
 2. Ověřte, zda není u žádného z uvedených zařízení konflikt nebo chyba (žlutý vykřičník nebo červený znak X). Pokud existují konflikty, přeskočte dolů do sekce konfliktů.
 3. Ověřit ne Další zařízení jsou uvedena klepnutím na tlačítko Zobrazit v horní části okna a výběrem možnosti Zobrazit skrytá zařízení . Pokud jsou uvedena další zařízení, přeskočte na další zařízení.
 4. Ověřte, zda je uvedena vaše kategorie Řadiče zvuku, videa a herních zařízení . Pokud ne, přeskočte na chybějící část zvukové karty.
 5. Pokud nejsou uvedeny žádné konflikty nebo jiná zařízení a zvuková karta je uvedena bez konfliktů, přeskočte na další část.

Sekce konfliktů

Pokud existují konflikty s vaší zvukovou kartou nebo jinými zařízeními nainstalovanými v počítači, je pravděpodobné, že nejsou nainstalovány příslušné ovladače nebo dochází ke konfliktu zařízení. Pokud otevřete zařízení, které je v konfliktu a zobrazí vlastnosti, mohou být uvedeny další podrobnosti o konfliktu. Další informace o chybových kódech a nápovědě k aplikaci Správce zařízení naleznete v části Správce zařízení.

Pokud nemůžete najít další informace o problému nebo jej vyřešit, postupujte podle následujících kroků.

 1. Ve skupinovém rámečku Řadiče zvuku, videa a herních zařízení zvýrazněte každé zařízení a stisknutím tlačítka Odstranit zařízení odeberte.
 2. Restartujte počítač.
 3. Při spouštění počítače systém detekuje zvukovou kartu a jakékoli její zařízení a přeinstaluje tato zařízení. Pokud budete vyzváni k zadání umístění ovladačů, zkuste jej umístit na disk CD se zvukovou kartou nebo na disk CD systému Windows. Pokud to nefunguje nebo není možné najít správné soubory, musíte získat nejnovější ovladače zvuku od výrobce zvukové karty.

Další části zařízení

Pokud jsou uvedena další zařízení, může se jednat o zvukovou kartu nebo jiné konfliktní zařízení. Pokud jsou uvedena jiná zařízení, doporučuje se tato zařízení odebrat, restartovat počítač a nechat systém Windows znovu rozpoznat zařízení.

Pokud to nepomůže, určete, které zařízení není detekováno, a nejprve tento problém vyřešte.

Chybí sekce zvukové karty

Pokud chybí kategorie Řadiče zvuku, videa a herních zařízení ve Správci zařízení, nemusí být ovladače zvukové karty správně nainstalovány. Může se také stát, že zvuková karta byla deaktivována, nefunkční nebo nedostupná. Nejprve ověřte, zda ve Správci zařízení nejsou přítomny žádné konflikty nebo jiná zařízení. Za druhé, ověřte, zda má počítač zvukovou kartu a zda je povolena.

Pokud se jedná o vestavěnou zvukovou kartu, můžete ověřit, zda je v nastavení CMOS povolena.

Pokud nemáte žádné adaptéry nebo nemůžete kliknout na šipku dolů pro výběr správného adaptéru, zavřete toto okno. V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Systém, klepněte na kartu Správce zařízení ve Správci zařízení a zkontrolujte, zda nejsou žluté ! nebo červené X.

Pokud máte některý z těchto zvukových zařízení, odstraňte vše pod ovladači zvuku, videa a her a restartujte počítač. Pokud po restartování počítače stále máte stejné konflikty, poklepejte na konfliktní zařízení a vyhledejte další informace v části Kódy chyb Správce zařízení.

Zkontrolujte připojení reproduktorů

Ověřte nastavení reprosoustav a reproduktory nejsou vadné.

Ovladače zvukové karty

Pokud výše uvedená doporučení nepomohou pracovat se zvukovou kartou, odeberte všechna zařízení pod ovladači zvuku, videa a her ve Správci zařízení a restartujte počítač. To způsobí, že systém Windows přeinstaluje všechny chybějící ovladače. Tento proces může často opravit poškozené ovladače. Pokud to po restartování počítače nefunguje, stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače zvukové karty z počítače nebo výrobce zvukové karty. Seznam webových stránek výrobce zvukových karet je na stránce ovladače zvukové karty.

Vadný hardware

Pokud všechny výše uvedené doporučení problém nevyřeší, je pravděpodobné, že zvuková karta nefunguje a je vadná nebo že je poškozen operační systém. Doporučujeme, abyste se obrátili na výrobce zvukové karty nebo počítače a požádali o náhradu nebo další doporučení.