Jak opravit nesoulad velikosti paměti CMOS

Je normální, že počítač hlásí nesoulad velikosti paměti nebo chybu paměti při přidání nebo odebrání paměti z počítače. Když dojde k této chybě, zadejte CMOS a ujistěte se, že nastavení paměti je správně nastaveno a uložte a ukončete CMOS.

Nastavení paměti nesprávně nastavena v CMOS

CMOS se může poškodit nebo obnovit nastavení paměti zpět na výchozí tovární nastavení. Zadejte nastavení CMOS počítače a ujistěte se, že nastavení paměti CMOS je správně nastaveno na velikost paměti v počítači.

Problém s pamětí počítače nebo základní deskou

Pokud jsou nastavení paměti CMOS správně nastavena na velikost paměti, kterou máte v počítači, a problém přetrvává, může dojít ke konfliktu paměti s nekompatibilní pamětí. Pokud byla paměť nedávno přidána do počítače, odeberte tuto paměť a zjistěte, zda se problém sám vyřeší.

Pokud problém odstraní odstranění paměti, doporučujeme zkusit jinou paměť v počítači nebo odstranit starou paměť a použít pouze novou paměť.

Pokud problém přetrvává, může být problém s přítomností paměti počítače nebo základní desky a doporučuje se kontaktovat výrobce počítače nebo paměti.