Jak zjistit, kdy bude vydána nová hra

Datum vydání nových her je určeno vývojářem her. Informujte se u vývojáře o každém datu vydání a novinkách o stavu hry. Vzhledem k tomu, že mnoho společností vynechalo své oznámené datum vydání, dnes většina společností nedá přesné datum a v nejlepším případě může uvést pouze to, v jakém roce bude hra vydána.

Fáze vývoje

Fáze vývoje hry je vodítkem, kdy může být hra vydána. Pokud je hra v alfa nebo interním testování, hra má pravděpodobně více než jeden rok ve vývoji. Pokud je hra v beta nebo veřejném beta testování, hra je blíže k vydání, ale stále může být nejméně jeden rok v závislosti na tom, kolik problémů se během testování nachází.

Datum vydání není nikdy zárukou

Ačkoli většina společností se snaží být co nejpřesnější s daty vydání, datum vydání není nikdy zárukou, kdy budete moci hru dostat. Jediný čas, kdy si můžete být jisti, je, že společnost oznámila, že vytvořila zlatý disk hry, což je konečná kopie hry, která slouží k duplikaci.